Oracle

ORACLE PL/SQL Tarih Saat Fonksiyonları (ORACLE PL/SQL Date Time Functions)

ORACLE PL/SQL Tarih Saat Fonksiyonları (ORACLE PL/SQL Date Time Functions)

Sistem tarih, saati:

SELECT SYSDATE FROM dual;

Sistem Saat dilimi ve geçerli tarih:

SELECT sessiontimezone, current_date FROM DUAL;

Saat dilimini değiştirmek:

ALTER SESSION SET TIME_ZONE = ‘-5:0’;

Tarihe gün eklemek:

SELECT SYSDATE+14 FROM dual; (14 gün sonraki tarihi döndürür.)

Sistem tarihinin stringe çevrilmiş halini döndürür:

SELECT TO_CHAR(SYSDATE,’DD-MON-YYYY HH:MI:SS’) FROM dual;

Verilen tarihin saat kısmını döndürür:

SELECT TO_CHAR(VTARIH,’HH24:MI:SS’) FROM dual;

Verilen tarihin gün/ay/yıl kısmını döndürür:

SELECT TO_CHAR(VTARIH,’DD.MM.YYYY’) FROM dual; (string değer döndürür)
SELECT TRUNC(VTARIH) FROM dual; (tarih formatında değer döndürür)

Verilen tarihin yıl kısmını string olarak döndürür:

SELECT TO_CHAR(VTARIH,’YYYY’) FROM dual;

Verilen tarihin o yıldaki gününü döndürür (1-365):

SELECT TO_CHAR(VTARIH,’DDD’) FROM dual;

Yılın çeyreğini döndürür (1,2,3,4 çeyrek):

SELECT TO_CHAR(VTARIH,’Q’) FROM dual;

Verilen tarihin ayını string olarak döndürür:

SELECT TO_CHAR(VTARIH,’MM’) FROM dual;

Verilen tarihin gününü string olarak döndürür:

SELECT TO_CHAR(VTARIH,’DD’) FROM dual;

Verilen tarihin ay adını döndürür:

SELECT TO_CHAR(VTARIH,’MONTH’) FROM dual;
SELECT TO_CHAR(VTARIH,’MON’) FROM dual;

Verilen tarihin gün adını döndürür:

SELECT TO_CHAR(VTARIH,’DAY’) FROM dual;

Verilen tarihe ay eklemek ya da eksiltmek için:

SELECT ADD_MONTHS(VTARIH,1) FROM dual;
SELECT ADD_MONTHS(VTARIH,-4) FROM dual;

Verilen tarihin ayın ilk gününü döndürür:

SELECT TO_CHAR(TRUNC(VTARIH,’MM’),’DD.MM.YYYY’) FROM DUAL;

Verilen tarihin ayın son gününü döndürür:

SELECT last_day(VTARIH) FROM dual;

Bir sonraki X (örneğin CUMA) gününün tarihini döndürür:

SELECT NEXT_DAY(SYSDATE, ‘CUMA’) FROM DUAL;

Verilen stringi tarihe çevirir:

SELECT TO_DATE(‘21.10.2010′,’DD.MM.YYYY’) FROM dual;

Verilen tarihin yıl hafta numarasını döndürür(1-52):

SELECT TO_CHAR(VTARIH,’IW’) FROM dual;

İki tarih arasındaki ay farkını döndürür:

SELECT MONTHS_BETWEEN(VTARIH2, VTARIH1) FROM DUAL;

Verilen tarihler arasındaki en büyüğünü döndürür:

SELECT GREATEST(SYSDATE, SYSDATE+10, SYSDATE+190) FROM DUAL;

Verilen tarihler arasındaki en küçüğünü döndürür:

SELECT LEAST(SYSDATE, SYSDATE-10, SYSDATE+190) FROM DUAL;

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*