Digital Envelope Routines :: Initialization Error Unsupported ERR_OSSL_EVP_UNSUPPORTED Problem Solution Digital Envelope Routines :: Initialization Error Unsupported ERR_OSSL_EVP_UNSUPPORTED Problem Solution
Gyp ERR! Stack Error: Could Not Find Any Visual Studio Installation To Use Gyp ERR! Stack Error: Could Not Find Any Visual Studio Installation To Use
You Cannot Run This Script On The Current System Error Solution (Execution Policy Problem) You Cannot Run This Script On The Current System Error Solution (Execution Policy Problem)
Update NPM To The Latest Stable Version Update NPM To The Latest Stable Version
General You Cannot Run This Script On The Current System Error Solution (Execution Policy Problem)

You Cannot Run This Script On The Current System Error Solution (Execution Policy Problem)

If you get error something like below on the Powershell or Command Prompt (CMD) or GIT Bash when you write yarn –version or yarn start or npm run or something […]

Visual C# (.NET) Gyp ERR! Stack Error: Could Not Find Any Visual Studio Installation To Use

Gyp ERR! Stack Error: Could Not Find Any Visual Studio Installation To Use

If you get error something like at below you should use the Visual Studio Installer to get the Desktop development with C++ workload in one of the Visual Studio versions you have installed in your machine. When […]

JavaScript Digital Envelope Routines :: Initialization Error Unsupported ERR_OSSL_EVP_UNSUPPORTED Problem Solution

Digital Envelope Routines :: Initialization Error Unsupported ERR_OSSL_EVP_UNSUPPORTED Problem Solution

If you updated NodeJS to the latest version or if you cloned old projects which doesnt support or work with newer version of Node.Js you will probably take errors something […]

Oracle ORACLE PL/SQL Tarih Saat Fonksiyonları (ORACLE PL/SQL Date Time Functions)

ORACLE PL/SQL Tarih Saat Fonksiyonları (ORACLE PL/SQL Date Time Functions)

ORACLE PL/SQL Tarih Saat Fonksiyonları (ORACLE PL/SQL Date Time Functions) Sistem tarih, saati: Sistem Saat dilimi ve geçerli tarih: Saat dilimini değiştirmek: Tarihe gün eklemek: Sistem tarihinin stringe çevrilmiş halini […]

Recent Posts

Digital Envelope Routines :: Initialization Error Unsupported ERR_OSSL_EVP_UNSUPPORTED Problem Solution
JavaScript

Digital Envelope Routines :: Initialization Error Unsupported ERR_OSSL_EVP_UNSUPPORTED Problem Solution

If you updated NodeJS to the latest version or if you cloned old projects which doesnt support or work with newer version of Node.Js you will probably take errors something […]

Gyp ERR! Stack Error: Could Not Find Any Visual Studio Installation To Use
Visual C# (.NET)

Gyp ERR! Stack Error: Could Not Find Any Visual Studio Installation To Use

If you get error something like at below you should use the Visual Studio Installer to get the Desktop development with C++ workload in one of the Visual Studio versions you have installed in your machine. When […]

You Cannot Run This Script On The Current System Error Solution (Execution Policy Problem)
General

You Cannot Run This Script On The Current System Error Solution (Execution Policy Problem)

If you get error something like below on the Powershell or Command Prompt (CMD) or GIT Bash when you write yarn –version or yarn start or npm run or something […]

Update NPM To The Latest Stable Version
JavaScript

Update NPM To The Latest Stable Version

Firstly, open command prompt (cmd), terminal or powershell. Before update NPM to the latest version you can verify your version of NPM with this command: npm -v You can update […]

What Is React Hooks? What Is Used For?
JavaScript

What Is React Hooks? What Is Used For?

No More Classes! Back in October 2018, the React team released a version of React that we can now safely say was one of the most important releases in the […]

Git Failed With A Fatal Error To Clone / Checkout Repository
General

Git Failed With A Fatal Error To Clone / Checkout Repository

When you use Git or GitHub, you may get one of the errors / warnings which have been written at the below, while clone or checkout repository. If you get […]

Node.js NPM (Node Package Manager) Node Paket Yöneticisi
JavaScript

Node.js NPM (Node Package Manager) Node Paket Yöneticisi

NPM (Node Paket Yönetimi) nedir? Node.js içerisinde yer alan çekirdek (entegre) modüller geliştirilen uygulama için yetersiz kaldığında diğer geliştiriciler tarafından yazılmış üçüncü parti modüllerin kullanımı uygulamada bize büyük kolaylıklar sağlar. […]

What Is Webpack, What Is Used For?
JavaScript

What Is Webpack, What Is Used For?

Webpack is a bundle creator for our javascript files. It is a module bundler javascript library. One of big software projects’s problem is that it includes too many script src […]

What Is ESLint, What Is Used For?
JavaScript

What Is ESLint, What Is Used For?

ESLint is a error control and code harmony (compatibility) control library for our JavaScript codes. You can define rules for with ESLint for all codes look at the same harmony. […]

What Is Babel, What Is Used For?
JavaScript

What Is Babel, What Is Used For?

If I give a example from a real life, you may imagine smoothly what Babel is, Babel is a simultaneous translator :) When I return to software development from real […]

RabbitMQ Nedir ve Nasıl Kurulur?
Visual C# (.NET)

RabbitMQ Nedir ve Nasıl Kurulur?

RabbitMQ Nedir? RabbitMQ mesaj kuyruğu (message queue) sistemidir. Yazdığımız programımız üzerinden yapılacak asenkron (asynchronous) işlemleri sıraya koyup, bunları sırayla kuyruktan çekip gerçekleyerek ilerleyen ölçeklenebilir ve performanslı bir sistemdir. RabbitMQ kullanımına […]

ASP.NET’te AJAX ve Asenkron İşlemler (ScriptManager, UpdatePanel, ContentTemplate, Triggers, AsyncPostBackTrigger, PostBackTrigger)
Visual C# (.NET)

ASP.NET’te AJAX ve Asenkron İşlemler (ScriptManager, UpdatePanel, ContentTemplate, Triggers, AsyncPostBackTrigger, PostBackTrigger)

 C#‘ta AJAX ve Asynchronous işlemleri kullanabilmek için aşağıdaki ScriptManager kod parçacığını asenkron işlem yapacağınız her sayfaya eklemeniz gerekiyor ya da bir kere MasterPage‘ye ekleyip her sayfaya ayrı ayrı ekleme derdinden kurtulabilirsiniz. […]

How to Always Run Visual Studio as Administrator by default
Visual C# (.NET)

How to Always Run Visual Studio as Administrator by default

Windows 7: Right click on the shortcut of the program, then click on Properties. Click on the Shortcut tab for a program shortcut, then click on the Advanced button. Check […]